Zespół Szkół Niepublicznych

w Nowym Sączu

Prywatne Technikum Zawodowe

Wielozawodowa I st.

w Nowym Sączu

Branżowa Szkoła

przy Parafii Św. Heleny

w Nowym Sączu

Katolicka Szkoła Podstawowa

I st. im. ks. Franciszka Blachnickiego

w Szczawnicy

Pienińska Szkoła Branżowa

Wielozawodowa I st.

Branżowa Szkoła

im. św. Jana Pawła II w Jabłonce